Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een bekend begrip in de bouw. Voorheen was er een duidelijk onderscheid tussen een hoofdaannemer en onderaannemers. De laatste groep voerde uit wat de hoofdaannemer vroeg. Er was weinig transparantie en kennis werd er weinig gedeeld. Inmiddels is er veel veranderd in de branche, op een positieve manier. Door een samenwerking aan te gaan die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, eerlijk zaken doen en kennis te delen, staat de eindgebruiker centraal. Deze cultuuromslag levert niet alleen kostenbesparing voor de opdrachtgever op: het zorgt ook voor meer kwaliteit van het werk, minder doorlooptijd en minder faalkosten.

Luisteren naar elkaar is een keywoord bij ketensamenwerking. Monteurs hebben inspraak en verantwoordelijkheid in een keten. Veel verbeteringen komen niet van achter een bureau, maar vanaf de werkvloer.