MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is inmiddels een standaardbegrip voor elk bedrijf. Het betekent dat er bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging gemaakt wordt tussen de effecten van deze beslissing op mens, milieu en op het bedrijf. Zo wordt bij de aankoop van nieuwe bedrijfsauto’s gekeken naar het comfort voor de bestuurder, de kosten van aanschaf, maar ook naar de Co2-uitstoot van de auto. Wij vinden een aantrekkelijk milieu voor mens en dier ontzettend belangrijk, dus daar handelen we ook naar: in het voorbeeld vervangen we de oude modellen voor nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsauto’s. Kortom, Van Gemert weegt alle effecten van een besluit zorgvuldig af en neemt haar verantwoordelijkheid.  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen