Nieuws

Nieuws

Column: Hoe verkoop je de burger een energietransitie?

Maandag 28 mei 2018
Onderstaande column is in mei 2018 geplaatst in het zakelijke magazine Inzaken Land van Cuijk en Noord-Limburg. Geschreven door onze directeur Martijn van Gemert.

Hoe verkoop je de burger een energietransitie?

Afgelopen april kwam het college van B&W van de gemeente Boxmeer mijn bedrijf in Overloon bezoeken. Als installateur liet ik deze gelegenheid niet onbenut om de energietransitie op de agenda te zetten. “Hoe verkoop je de burger een energietransitie?”, was een van de stellingen die ik hen voorlegde. Er werd geadviseerd om vooral duidelijk in euro’s te laten zien wat het verduurzamen van je huis oplevert. “We blijven tenslotte Nederlanders”, werd er gezegd. In mijn optiek gaat alleen enthousiasmeren niet de versnelling brengen die nodig is.

Mijn ervaring is dat zodra je gaat benoemen wat een energiebesparingsmaatregel oplevert, je direct in de discussie terechtkomt wat de terugverdientijd is. Terwijl het begrip terugverdientijd minder relevant is wanneer het gaat om de uitstoot van CO2 aan te pakken. De energietransitie is geen luxe uitgave, de opwarming van de aarde wacht niet totdat wij er financieel aan toe zijn om er iets aan te doen. 

Komende zomer moet het nieuwe, landelijke klimaatakkoord op hoofdlijnen af zijn. Diederik Samsom heeft als onderhandelaar namens minister Wiebes de opdracht gekregen afspraken te maken over aardgasvrije huizen en gebouwen. Een complexe opdracht, waarbij rekening gehouden moet worden met veel verschillende belangen. Te vrijblijvende afspraken betekent dat de transitie te langzaam op gang komt, te dwangmatig betekent dat het prille draagvlak snel verdwijnt. Zeker als de huishoudportemonnee te veel gaat lijden onder de transitie.

De gemeente Boxmeer geeft in ieder geval aan stevige ambities te hebben ten aanzien van duurzaamheid. En dat is essentieel, want alle partijen hebben elkaar nodig de energietransitie tot een succes te maken. Reageren? Mail me gerust!

Martijn van Gemert