Nieuws

Nieuws

Nieuwe wet onderhoud aan cv ketel

Maandag 12 juli 2021
Update oktober 2021: 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de 'Gasketelwet' per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023.


Op 1 oktober 2020 is de nieuwe CO-wet (gasketelwet) ingegaan. Deze wet is in het leven geroepen om gasverbrandingstoestellen zuiniger en veiliger te laten functioneren en zo het aantal ongevallen met koolmonoxide terug te dringen. In de praktijk betekent dit dat vanaf 1 april 2022 alleen gekwalificeerde monteurs mogen werken aan een CV ketel of andere gastoestellen. Zonder kwalificering is het werken aan een gastoestel zelfs strafbaar.
 
Inmiddels zijn al onze servicemonteurs officieel gekwalificeerd. Deze monteurs hebben de plicht om bestaande ketels op extra veiligheidspunten te controleren en beoordelen daarbij ook of het toestel op een juiste en veilige manier is gemonteerd volgens de nieuwste normen. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en zijn reeds gestart met het uitvoeren van deze nieuwe wet. Bij elk bezoek controleert en beoordeelt onze monteur uw cv-ketel volgens de nieuwste normen.
 
Door de controle en beoordeling heeft een monteur meer tijd nodig om het onderhoud uit te voeren. Ook is de monteur in de nieuwe wet verplicht gesteld om te handelen naar zijn bevindingen. Het kan voorkomen dat er (kleine) aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving van dit moment. Onze monteurs melden hun bevindingen bij u en geven uitleg over welke acties er nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving.